NERW PW Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca

Jesteś studentem czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia? Chcesz dowiedzieć się: Jakie są Twoje talenty? Czym wyróżniasz się na tle innych ludzi? Co Cię motywuje do pracy, a co podcina Ci skrzydła? Jakie kompetencje powinieneś doskonalić, by być idealnym kandydatem do pracy? Jak stworzyć efektywne CV i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w projekcie NERW PW Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca, który obejmuje:

1. Zindywidualizowany proces doradczy:

W ramach procesu doradczego oferujemy możliwość:

 • weryfikacji dokumentów aplikacyjnych
 • przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • zdefiniowania swoich celów zawodowych
 • opracowania planu rozwoju kariery

Możesz również wziąć udział w badaniu Insightful Profiler (iP121) – Profilowanie Osobowości Zawodowej. Test pozwala uzyskać informacje, pomocne w dalszym rozwoju zawodowym, takie jak:

– czynniki motywujące, demotywujące do pracy

– predyspozycje do kształtowania kluczowych kompetencji zawodowych

– wewnętrzne ograniczenia

– cechy wyróżniające

– role zespołowe

Zobacz przykładowe informacje, które otrzymasz w raporcie:

Przykładowy raport

Przykładowy raport 2

Przykładowy raport 3

Zalety narzędzia: 

 • test stosowany przez wielu pracodawców w procesach rekrutacyjnych – u nas dostępny bezpłatnie
 • narzędzie pozwala lepiej poznać siebie, co ułatwia planowanie rozwoju oraz podejmowanie trafnych decyzji zawodowych
 • wyniki testu omawiane będą z doradcą zawodowym w trakcie sesji informacji zwrotnej
 • badanie można realizować w dowolnym miejscu, w którym mamy dostęp do Internetu
 • wykonanie testu trwa tylko 20 minut

Proces obejmuje konsultacje z doradcą kariery / psychologiem, a swoim zakresem odzwierciedlać będzie Twoje indywidualne potrzeby związane z wymienionymi powyżej obszarami.

2. Warsztaty rozwijające kompetencje w 2 ścieżkach:

EFEKTYWNOŚĆ NA RYNKU PRACY: 

 • autoprezentacja i savoir-vivre w sytuacjach biznesowych
 • Assessment Center
 • CV i wizerunek zawodowy w social media
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • negocjacje w biznesie
 • techniki negocjacyjne
 • rozmowa kwalifikacyjna z elementami autoprezentacji
 • samopoznanie i analiza celów zawodowych
 • projektowanie ścieżki kariery metodą Design Thinking

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: 

 • modele biznesowe
 • podstawy prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • rozmowa z inwestorami z elementami autoprezentacji
 • symulacja procesu budowania własnej firmy – w tym opracowania modelu biznesowego, biznes planu, planu promocyjno-marketingowego
 • personal branding

Terminy odbywania się warsztatów są na bieżąco zamieszczane w zakładce Wydarzenia.

JAK ZACZĄĆ? 

1. Zapoznaj się z regulaminem

2. Wypełnij krótki Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie i prześlij na adres: formularze.bk@pw.edu.pl

3. Poczekaj na kontakt z naszej strony w celu umówienia się na podpisanie formularza (w naszym biurze przed konsultacją lub tuż przed warsztatami).

Więcej informacji na stronie: www.bk.pw.edu.pl/events/details/7734

 

Zmiana rozmiaru fontu