NERW PW | Rekrutacja na szkolenie Prince2 Foundation 3-5.02.2021

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu Prince2 Foundation. Szkolenie realizowane będzie w trybie zdalnym. Rekrutacja trwa do 21.01.2021 r. do godz. 12:00.

Rozpoczął się nabór uczestników certyfikowanego szkolenia dla kadr kierowniczych i administracyjnych Politechniki Warszawskiej z zakresu Metodyki zarządzania projektami Prince2 Foundation wraz z egzaminem. Szkolenie realizowane jest w ramach zadania 48 „Kompetentny Lider” projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis szkolenia przygotowującego do certyfikacji Prince2 Foundation dostępny jest -> tutaj.

Szkolenie, łączące różnorodne metody kształcenia, odbędzie się w trybie zdalnym poprzez platformę Zoom w dniach 3, 4 oraz 5 lutego 2021 r.w godz. 8:30-16:30.

Egzamin odbędzie się w dniu 10 lutego 2021 r. o godz. 10:00, w formie stacjonarnej* w budynku centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4.

* z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: dystans społeczny, limit osób w sali egzaminacyjnej (małe grupy egzaminacyjne), obowiązek zasłaniania nosa i ust, dezynfekcja rąk

Wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego przez uczestników szkolenia:

– stabilne łącze internetowe

– komputer spełniający wymagania opisane tutaj.

Rekrutacja trwa do dnia 21 stycznia 2021 r. do godz. 12:00 i odbywa się wyłącznie poprzez Formularz rekrutacyjny dostępny -> tutaj. W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otwieranie linku w przeglądarce w trybie “incognito”.

Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przeprowadzenia spotkań wieloosobowych w budynku CZIiTT PW.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie zobligowane będą do wypełnienia i złożenia przed rozpoczęciem szkolenia do Działu Wsparcia Edukacji CZIiTT PW:

  • Oświadczenia uczestnika projektu i danych osobowych -> wzór dostępny tutaj,
  • Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu spotkań wieloosobowych w budynku CZIiTT PW -> wzór dostępny tutaj.

Niedostarczenie ww. oświadczeń oznaczać będzie rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 14 23

Więcej informacji na stronie nerw.pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu