Nominacja profesorska dla dr hab. Małgorzaty Wojtkowskiej, prof. uczelni

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2023 roku, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka naszej Naukowczyni Prof. dr. hab. Małgorzacie Wojtkowskiej. Serdecznie gratulujemy Pani Profesor gratulujemy i z niecierpliwością oczekujemy momentu wręczania aktu nominacyjnego w Pałacu Prezydenckim.

 

Zdjęcia pochodzą z XXXII posiedzenia Senatu gdzie JM Rektor Politechniki Warszawskiej wręcza nominacje profesorskie w dniu 20 września 2023 r. 

Profesor Małgorzata Wojtkowska specjalizuje się w chemii środowiska oraz technologii wody i ścieków w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Główny obszar zainteresowań zawodowych koncentruje się wokół jakości i stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Problematyka prac badawczych dotyczy zawartości metali ciężkich w wodzie i osadach dennych zbiorników i cieków wodnych, jak również mechanizmów wiązania metali ciężkich oraz określenia ich toksyczności w środowisku wód powierzchniowych. Prowadzi również badania jakości wód, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości pierwiastków biogennych, w tym fosforu. Pani Profesor jest również współtworzącą Zespół Badawczy ds. Infrastruktury Wodnej i Ochrony Przeciwpożarowej Politechniki Warszawskiej.

 

https://www.facebook.com/100063625748004/posts/pfbid02Wqj24zKfjzLp7EeBbVyjjVyG8RXpy6SwwmMahrUEU78vLuMsdcCVAYfimEtUkPnl/

Zmiana rozmiaru fontu