Nowe laboratorium na Wydziale!

Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej powstaje Laboratorium Instalacji sanitarnych.

Utworzenie Laboratorium było możliwe dzięki uzyskaniu dotacji z projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego w Politechnice Warszawskiej (porozumienie nr 1820/119/Z15/2022).

Termin realizacji utworzenia Laboratorium został określony od 01.09.2022 do 30.09.2023.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Jarosław Chudzicki, jednostką realizującą jest Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Laboratorium powstało przy wydatnej pomocy firmy Grohe Polska sp. z o.o. w ramach umowy o współpracy z Wydziałem w zakresie dydaktyki.

Zapraszamy do obejrzenia galerii:

Zdjęcie 1 z 5

Zajęcia praktyczne w laboratorium instalacji sanitarnych umożliwią studentom poszerzenie wiedzy zdobytej na wykładach i zajęciach projektowych oraz nabycie umiejętności praktycznych związanych z montażem i wykonawstwem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

W Laboratorium znajdują się specjalistyczne stanowiska pomiarowe i montażowe umożliwiające samodzielne (przez studentów) zmontowanie fragmentów instalacji oraz urządzeń, uruchomienie ich a następnie przeprowadzenie pomiarów charakterystycznych parametrów ich pracy. Prowadzenie zajęć w laboratorium pozwoli na zapoznanie studentów z nowymi trendami w branży instalacji sanitarnych związanymi z aspektami oszczędzania wody i energii oraz wprowadzania rozwiązań technicznych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (np. powtórne wykorzystywanie części zużytej wody w budynku). Zajęcia w laboratorium będą prowadzone przy zastosowaniu nowoczesnych metod kształcenia opartych na pracy zespołowej i rozwiązywaniu praktycznych problemów technicznych spotykanych podczas rzeczywistych prac realizowanych na budowach. Laboratorium pozwoli na stworzenie dla studentów środowiska do samodzielnego rozwiązywania ćwiczeń problemowych z zakresu instalacji sanitarnych. Zajęcia praktyczne będą odgrywały istotną rolę w prawidłowym zrozumieniu całościowego procesu projektowego, który studenci poznają na zajęciach wykładowych i projektowych, dodatkowo dając prowadzącym możliwość uatrakcyjnienia zajęć i aktywizację studentów do pracy twórczej.

Prowadzone przez studentów badania będą realizowane w porozumieniu i współpracy z firmami z branży sanitarnej (Grohe – armatura czerpalna, stelaże instalacyjne, Wilo – przepompownie, Wavin – instalacje wod-kan, Kessel – urządzenia przeciwzalewowe).

 

Opracował:

Jarosław Chudzicki

e-mail: jaroslaw.chudzicki@pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu