Nowe porozumienie o współpracy na rzecz projektów edukacyjnych i badawczo-rozwojowych z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO-BABICE” sp. z o.o. oraz Gminą Stare Babice.

Z przyjemnością informujemy, że dniu 31 stycznia 2023 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz projektów edukacyjnych i badawczo-rozwojowych między Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO-BABICE” sp. z o.o. oraz Gminą Stare Babice.

Współpraca będzie miała na celu propagowanie aktywności związanych z ekologią, ochroną środowiska i racjonalnym korzystaniem z zasobów środowiska, ochrony wód i różnorodności biologicznej. W ramach współpracy będzie możliwość odbycia praktyk studenckich na Oczyszczalni Ścieków, organizacji wizyt studyjnych dla studentów oraz współpracy przy realizacji badań i prowadzeniu działalności dydaktycznej.

W spotkaniu udział wzięli:

ze strony Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska:
Dziekan – dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni;
prof. dr hab. inż. Monika Załęska Radziwiłł – Kierownik Zakładu Biologii;
dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni.

ze strony Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o.:
Prezes – Marcin Łasiński;
Agnieszka Kamińska – Kierownik Administracji;
mgr inż. Kaja Dębek.

Ze strony Gminy Stare Babice:
Wójt Gminy Stare Babice – Sławomir Sumka.

 

 

 

Fot. Bartosz Stelmach (Dziekanat WIBHiIŚ PW)

Zmiana rozmiaru fontu