Nowe programy stypendialne dla doktorantów PW

Uruchomiliśmy dodatkowe formy wsparcia dla doktorantów ze Szkół Doktorskich. Program stypendiów jest finansowany ze środków projektu “Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

Start PW

Ułatwia rozpoczęcie nauki w Szkole Doktorskiej poprzez przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego. Stypendium przeznaczone jest dla nowych doktorantów Szkół Doktorskich PW i w 2020 roku wynosi 4 200 zł. Aby otrzymać wsparcie należy wypełnić umowę i złożyć ją w Dziale Obsługi Doktorantów (DOD) w terminie 30 dni od daty przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

Stypendium Plus

Głównym założeniem programu jest zwiększenie ponad minimum definiowane przez Ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce kwoty stypendiów przyznawanych doktorantom Szkół Doktorskich na Politechnice Warszawskiej. Kwota stypendium uzależniona jest od tego, na którym roku zarejestrowany jest doktorant oraz od spełnienia kryterium naukowego związanego ze wskaźnikami Projektu IDUB.

Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich oraz Mobilności Doktorantów Studiów Doktoranckich

Celem obu programów jest zapewnienie doktorantom Politechniki Warszawskiej środków finansowych na rozwój ich kompetencji poprzez udział w krótkich formach aktywności wyjazdowej m.in. w konferencjach, warsztatach lub szkołach letnich.

Regulaminy, wnioski, umowy są dostępne na stronie www.badawcza.pw.edu.pl

Przypominamy, że trwa rekrutacja do Szkół Doktorskich

 

Zmiana rozmiaru fontu