O nas

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej prowadzi edukację w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. Ponadto, Wydział prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe oraz prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, obejmujących podstawowe elementy środowiska i przebiegające w nich procesy, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania człowieka na środowisko oraz metod i technologii zapobiegających lub minimalizujących negatywny wpływ rozwoju cywilizacyjnego na środowisko przyrodnicze.

Kilka słów o naszym wydziale – wspomnienia absolwenta:

Jedno z naszych laboratoriów – Laboratorium Mechaniki Płynów:

Zmiana rozmiaru fontu