Obsługa Systemu Moodle na WIBHiIŚ

Zapraszamy do lektury samouczków dot. platformy Moodle funkcjonującej na naszym Wydziale:

https://moodle.is.pw.edu.pl/moodle/course/view.php?id=127

 

Zmiana rozmiaru fontu