Ochrona Środowiska – informacje dla kandydatów

Ochrona Środowiska to:

 • zielony ład
 • gospodarka bezemisyjna
 • zrównoważony rozwój
 • neutralność klimatyczna,
  gospodarka o obiegu zamkniętym
 • kierunek, na którym 60% przedmiotów to zajęcia praktyczne (laboratoria i projekty), a 40% – wykłady

Perspektywy zawodowe:

 • firmy konsultingowe wykonujące przeglądy (audyty) ekologiczne i oceny oddziaływania
  na środowisko
 • służby ochrony środowiska zakładów przemysłowych (krajowych i międzynarodowych)
 • administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, gospodarowania odpadami
 • instytucje związane z kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska
 • przedsiębiorstwa zajmujące się remediacją
  oraz rekultywacją obszarów zdegradowanych
 • biura projektowe specjalizujące się w projektach certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego

 

 

Zmiana rozmiaru fontu