Odbierz Złoty Dyplom Politechniki Warszawskiej!

Jeśli od ukończenia Twoich studiów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej minęło 50 lat lub więcej – możesz odebrać specjalny Złoty Dyplom Politechniki Warszawskiej

 

Kwestia Złotego Dyplomu Politechniki Warszawskiej jest regulowana Zarządzeniem Rektora nr 43/2020 z dnia 24/06/2020 w sprawie Złotego Dyplomu Politechniki Warszawskiej.

Aby uzyskać Złoty Dyplom należy osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną złożyć wniosek o jego wydanie, klauzulę RODO oraz kopię dyplomu ukończenia studiów. Jeżeli z jakiś powodów nie posiadasz takiej kopii, na wniosku o wydanie Złotego Dyplomu podaj jak najwięcej informacji umożliwiających odnalezienie Cię w archiwum Uczelni (imię, nazwisko, PESEL, nazwę Wydziału, rok ukończenia).

Więcej informacji w tej sprawie można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Sanitarnej.

Zmiana rozmiaru fontu