Oferta pracy w projekcie

 

Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej poszukuje dwóch osób do realizacji zadania:
Measurement Pilot studies systematization and coordination

 Zadanie realizowane w ramach projektu:
Knowledge for improving indoor AIR quality and HEALTH (K-HEALTHinAIR)

 

Prace do wykonania w ramach zadania:

 • Rekrutacja części lokalizacji do realizacji badań (budynki mieszkalne);
 • Przygotowanie aparatury pomiarowej do wykonania poborów prób pyłu respirabilnego;
 • Realizacja kampanii pomiarowych we wskazanych lokalizacjach (budynki mieszkalne, szkoły);
 • Wsparcie w wypełnianiu ankiet przez osoby zrekrutowane do udziału w badaniach;
 • Udział w spotkaniach projektowych (on-line oraz stacjonarnie);
 • Udział w przygotowaniu prezentacji, materiałów informacyjnych, raportów z realizacji zadania.

Wymagania w stosunku do Wykonawcy zadania:

 • Posiadanie tytułu zawodowego mgr inż w zakresie ochrona środowiska o specjalności informacja i zarządzanie w ochronie środowiska lub pokrewnym;
 • Bardzo dobra znajomość regulacji unijnych w zakresie ochrony powietrza;
 • Bardzo dobra znajomość badań naukowych oraz rozwiązań technicznych/technologicznych stosowanych w pomiarach jakości powietrza;
 • Umiejętność obsługi aspiratorów do poboru prób pyłu zawieszonego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2;
 • Znajomość narzędzi informatycznych stosowanych do przygotowania ankiet, prezentacji.

Czas zatrudnienia: 3 miesiące

Forma zatrudnienia oraz warunki zatrudnienia: umowa zlecenie; 0,25 etatu; stawka: 65 zł brutto za godzinę; dni oraz godziny pracy do ustalenia, z następującym zastrzeżeniem: praca w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie zatrudniającego (nie dotyczy delegacji)

Wymagane dokumenty:

 • CV (niezbędne wykazanie doświadczenia w zakresie podanym w wymaganiach).

Termin składania dokumentów: 08.05.2023

Miejsce składania dokumentów:

 • Sekretariat Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302,
 • lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat.wibhis@pw.edu.pl
Zmiana rozmiaru fontu