Oferta pracy w projekcie

Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej poszukuje współpracownika do realizacji zadań:

 • Thermo-physical properties of CO2+impurities streams and material interaction: Modelling of CO2 pipeline networks with different mixture compositions
 • Benchmarking process equipment and testing industrial operations: Developing and validating a numerical model for multiphase flow of CO2 in pipelines

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

ENCASE – A European Network of Research Infrastructures for CO2 Transport and Injection. Project number: 101094664

Prace do wykonania w ramach zadania:

 • przegląd literatury w zakresie modelowania hydraulicznego przepływu płynów w rurociągach
 • przegląd modeli i algorytmów śledzenia składu gazu w transporcie rurociągowym
 • przegląd modeli i metod symulacji przepływów wielofazowych na potrzeby rurociągowego transportu CO2
 • programowanie algorytmów i obliczenia procesów rurociągowego transportu CO2
 • udział w spotkaniach projektowych (on-line oraz stacjonarnie)
 • udział w przygotowaniu prezentacji, materiałów informacyjnych, raportu końcowego z realizacji zadań

Wymagania w stosunku do Wykonawcy zadania:

 • posiadanie stopnia mgr inż w zakresie inżynieria środowiska o specjalności inżynieria gazownictwa lub pokrewnym
 • bardzo dobra znajomość badań naukowych w zakresie sieci płynowych w tym modeli przepływu płynu w rurociągach
 • bardzo dobra znajomość metod numerycznych i algorytmów symulacji sieci płynowych
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość narzędzi informatycznych stosowanych do zarządzania sieciami płynowymi, w tym modelowania hydraulicznego sieci.

Czas zatrudnienia: 32 miesiące

Forma zatrudnienia oraz warunki zatrudnienia: umowa o pracę; 1,0 etatu

Wymagane dokumenty:

 • CV (niezbędne wykazanie doświadczenia w zakresie podanym w wymaganiach).

Termin składania dokumentów: 15.09.2023

Miejsce składania dokumentów:

 • Sekretariat Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302,
 • lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat.wibhis@pw.edu.pl
Zmiana rozmiaru fontu