Oferta pracy w projekcie

Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej poszukuje współpracownika do realizacji zadania:

Validating final conditions for pilots. Final conditions for pilots defined – set or water & nutrients reuse techniques

Zadanie realizowane w ramach projektu:

ReNutriWater – Closing local water circuits by recirculation nutrients and water and using them in nature. Interreg Baltic Sea Region 2021-2027 2. Water-smart societies, 2.1 Sustainable waters. Project Number:#C016

Prace do wykonania w ramach zadania:

 • przegląd literatury oraz regulacji unijnych i regulacji państw członkowskich w zakresie odnowy wody ze ścieków
 • przygotowanie ankiet/formularzy niezbędnych do realizacji zadnia
 • wywiady z partnerami niezbędne do realizacji zadania
 • analiza danych uzyskanych z zebranych ankiet/formularzy oraz podczas wywiadów z partnerami
 • udział w spotkaniach projektowych (on-line oraz stacjonarnie, w tym wyjazdy w delegacje)
 • udział w przygotowaniu prezentacji, materiałów informacyjnych, raportu końcowego z realizacji zadania

Wymagania w stosunku do Wykonawcy zadania:

 • posiadanie stopnia mgr inż w zakresie inżynieria środowiska o specjalności zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków lub pokrewnym
 • bardzo dobra znajomość regulacji unijnych w zakresie odnowy wody i jej ponownego wykorzystania
 • bardzo dobra znajomość badań naukowych oraz rozwiązań technicznych/technologicznych w zakresie odnowy wody ze ścieków
 • znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1
 • znajomość narzędzi informatycznych stosowanych do przygotowania ankiet, prezentacji.

Czas zatrudnienia: 3 miesiące

Forma zatrudnienia oraz warunki zatrudnienia: umowa zlecenie; 0,3 etatu; stawka: 92 zł brutto brutto za godzinę; dni oraz godziny pracy do ustalenia, z następującym zastrzeżeniem: praca w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie zatrudniającego (nie dotyczy delegacji)

Wymagane dokumenty:

 • CV (niezbędne wykazanie doświadczenia w zakresie podanym w wymaganiach).

Termin składania dokumentów: 11.04.2023

Miejsce składania dokumentów:

 • Sekretariat Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302,
 • lub przesłanie na adres e-mail: sekretariat.wibhis@pw.edu.pl
Zmiana rozmiaru fontu