Ogłoszenie o otwartym konkursie na stypendium naukowe dla doktoranta – Konkurs OPUS21

Nazwa stanowiska:

Doktorant-stypendysta

 

Opis stanowiska:

Praca dla doktoranta w projekcie naukowym pt. „Wpływ organizacji przepływu powietrza w polu operacyjnym na ryzyko wystąpienia niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów”.

 

Wymagania:

 • doktorant/doktorantka, uczestnik studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej, dyscyplina inżynieria lądowa i transport lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska
 • chęć i motywacja do pracy naukowej
 • predyspozycje do prowadzenia eksperymentalnej pracy badawczej
 • zdolność do szybkiego uczenia się i przyswajania wiedzy
 • umiejętność pracy w zespole
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (samodzielne studia literatury fachowej, gotowość przygotowywania raportów i publikacji).

  
Mile widziane:

 • doświadczenie w prowadzeniu pomiarów mikroklimatu w szpitalach

  
Opis zadań:

 • udział w pracach badawczych dotyczących środowiska cieplnego w szpitalach 
 • udział w opracowaniu metod oceny wpływu środowiska cieplnego na pacjentów
 • opracowywanie raportów technicznych i wyników eksperymentów,
 • czynny udział w przygotowaniu artykułów i prezentacji naukowych.

  
Typ konkursu NCN: OPUS 21

Termin składania ofert: 4 marca 2022 r.

Warunki zatrudnienia:

 • stypendium naukowe w wysokości 1 000 PLN/miesiąc przyznane na okres 33 miesięcy,
 • miejsce pracy: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska.

  
Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia w formie elektronicznej z załącznikami w formacie pdf należy przesyłać do kierownika projektu dr hab. inż. Anny Bogdan, prof. uczelni

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV,
 • opis przebiegu pracy zawodowej lub przebiegu studiów,
 • listę osiągnięć związanych z realizacją projektów lub w trakcie przebiegu studiów,
 • listę osiągnięć o charakterze naukowym (o ile istnieją).

W przypadku większej liczby równorzędnych kandydatów, konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Termin i forma przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazany wybranym kandydatom indywidualnie, drogą telefoniczną lub mailową do dnia 11 marca 2022 r.

W dokumentach proszę umieścić klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

  

Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania konkursu określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”.

 

Zmiana rozmiaru fontu