OiKŚ – możliwości zatrudnienia

Perspektywy zatrudnienia absolwenta specjalności Ochrona i Kształtowanie Środowiska:

  • przedsiębiorstwa, instytucje i firmy zajmujące się gospodarką wodną oraz gospodarowaniem i ochroną zasobów wodnych;
  • firmy zajmujące się ochroną powierzchni ziemi, oczyszczaniem miast i gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych;
  • firmy zajmujące się prowadzeniem badań i pomiarów środowiska gruntowo-wodnego.

 

Zmiana rozmiaru fontu