IDUB PW: Opracowanie automatycznych metod globalnej klasyfikacji pokrycia i użytkowania terenu dla wybranych klas tematycznych

Tytuł projektu: Opracowanie automatycznych metod globalnej klasyfikacji pokrycia i użytkowania terenu dla wybranych klas tematycznych
Kierownik Projektu: dr inż. Artur Nowakowski
Instytucja realizująca: Wydział Geodezji i Kartografii PW we współpracy z dwoma innymi wydziałami PW: Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (wykonawcy projektu: prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki i dr inż. Karol Przeździecki) oraz Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych
Źródło finansowania: BEYOND POB II

loga

Dzięki rozwojowi programów monitoringu satelitarnego oraz dostępności nowych technik klasyfikacyjnych możliwe jest dostarczanie coraz dokładniejszej i wiarygodniejszej informacji o pokryciu terenu. Informacja ta jest kluczowa w wielu zastosowaniach z zakresu m.in. ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, gospodarki zasobami naturalnymi czy detekcji trendów w urbanizacji.

Od 2016 roku dzięki Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) publicznie i bezpłatnie dostępne są dane obrazowe z misji Sentinel-2 o terenowej rozdzielczości przestrzennej 10 m. Dane te obrazują za pomocą 13 kanałów spektralnych wszystkie lądy na Ziemi ze średnim czasem rewizyty wynoszącym 5 dni. Dzięki tym danym możliwe stało się opracowanie pierwszej w historii globalnej mapy pokrycia terenu o rozdzielczości 10 m, nazwanej WorldCover, której publikacja miała miejsce w bieżącym miesiącu (10/2021). Mapa ta posiada 11 podstawowych klas pokrycia terenu dostarczając unikatowej informacji pozwalającej na analizę struktur niedostrzegalnych na wcześniejszych mapach o mniejszej rozdzielczości przestrzennej. Biorąc pod uwagę aktualny stan rozwoju badań, nie jest możliwe dalsze zwiększanie rozdzielczości przestrzennej klasyfikacji pokrycia terenu bez utraty wiarygodności wyników, jednak jest możliwe i pożądane uszczegółowienie tematyczne mapy.

W niniejszym wniosku proponuje się opracowanie metod służących wykonaniu dwóch klasyfikacji tematycznych o rozdzielczości przestrzennej 10 m na podstawie zdjęć Sentinel-2. Po pierwsze dostępna w systematyce WorldCover klasa zabudowa zostanie podzielona na budynki oraz infrastrukturę drogową, po drugie klasa lasy z tej samej systematyki zostanie podzielona na lasy liściaste i iglaste. Obliczona zostanie również niepewność zaklasyfikowania poszczególnych pikseli.

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu