Fundusze Europejskie: BIOZIN – innowacyjny biofiltr zespolony, przeznaczony do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych

W 2020 r. zakończyła się realizacja projektu pt. “Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu“, akronim – BIOZIN, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój (POIR.04.01.02-00-0019/16).

Wykonawcy:

Lider konsorcjum: Politechnika Warszawska – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Partnerzy konsorcjum: INSTYTUT ENERGII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PROTECHNIKA ŁUKÓW Sp z o.o.

Przedmiotem projektu było opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego wykorzystującego wypełnienie z surowców odpadowych, dostosowanego do oczyszczania i dezodoryzacji specyficznych gazów procesowych (pochodzących z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z oczyszczania ścieków i przetwarzania osadów ściekowych oraz z przemysłu spożywczego) wraz z projektem technicznym, mogącym stanowić przedmiot zastrzeżenia patentowego. Koncepcja biofiltru zespolonego jest rozwiązaniem innowacyjnym, nie stosowanym w skali przemysłowej, pozwalającym na optymalizację parametrów eksploatacyjnych i efektów ograniczenia emisji, a jednocześnie przyczynia się do lepszego wykorzystania surowców odpadowych zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym. Biofiltr zespolony w założeniu ma umożliwić:

 • prowadzenie dwustopniowego procesu oczyszczania gazów procesowych (oczyszczanie na klasycznym biofiltrze – I stopień oraz oczyszczanie na półprzepuszczalnej tkaninie membranowej – II stopień oczyszczania),

• modyfikację techniczno-eksploatacyjną prowadzenia biofiltracji na złożu z surowców odpadowych mającą na celu zapewnienie optymalnych parametrów procesu i jego efektów.

 • znaczące zmniejszenie emisji przy relatywnie niewielkich nakładach inwestycyjnych,

 • realizację koncepcji symbiozy przemysłowej zgodnej z komunikatem Komisji Europejskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. o wprowadzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular economy).

W projekcie przewidziano realizację 6 etapów badawczych, trzy z nich obejmowały badania przemysłowe, a trzy kolejne eksperymentalne prace rozwojowe. Biofiltr zespolony obejmował indywidualizację parametrów biofiltracji z możliwością dostosowania do dezodoryzacji specyficznych gazów procesowych. Efektem finalnym Projektu było wdrożenie wypracowanego rozwiązania przez Partnera przemysłowego.

Zmiana rozmiaru fontu