Organizacja egzaminów dyplomowych

Szanowni Państwo,

Egzaminy dyplomowe na WIBHiIŚ od 19.10.2020 będą realizowane w trybie na odległość, zgodnie z zasadami przedstawionymi w Zarządzeniu Rektora nr 99/2020 z dnia 29/09/2020 w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich realizowanych w trybie na odległość

 

Zmiana rozmiaru fontu