OŚ – 1 stopień

KLASYCZNY KIERUNEK W NOWEJ ODSŁONIE

Stawiamy na wiele zajęć praktycznych: projektowych i laboratoryjnych. Poprzez zajęcia praktyczne uzyskasz stopień inżyniera, technicznie podchodząc do ochrony i kształtowania otaczającego Cię środowiska..

 

Czego uczymy?

Zajęcia, trwające krócej niż dotychczas, bo 7 semestrów, zblokowane są w formie modułów:

 • nauki podstawowe
 • informatyka w ochronie środowiska
 • prawo i ekonomia w ochronie środowiska
 • globalne zmiany klimatu i zanieczyszczenie powietrza
 • ochrona powierzchni ziemi
 • hydrologia i gospodarka wodna
 • zagrożenia środowiskowe
 • gospodarka komunalna
 • zrównoważone miasta

Dodatkowo, możesz wybrać jeden z trzech modułów specjalnościowych:

 • neutralność klimatyczna
 • techniki pomiarowe w ochronie środowiska
 • biotechnologie i zrównoważony rozwój

Na OŚ zdobywasz wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku i przyczynach degradacji poszczególnych jego elementów (powietrza, wód, gleb).

Nie tylko jednak diagnozujemy problem – na OŚ poznasz również metody i technologie stosowane do poprawy jakości środowiska. Dowiesz się jak projektować systemy ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz jak naprawiać szkody. Poznasz techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne mechanizmy zarządzania środowiskiem.

Studia na OŚ to również wiedza i umiejętności w zakresie wyzwań związanych ze zmianami klimatu, transformacją energetyczną i realizacją celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

Nauczysz się posługiwać nowoczesnymi metodami i narzędziami do pomiaru stanu środowiska, a także modelować zmiany zachodzące w środowisku, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i języków programowania.

W programie studiów dominują ćwiczenia, projekty i laboratoria pozwalające na zdobycie nie tylko wiedzy, ale również umiejętności praktycznych.

Co po studiach?

Czeka na ciebie kariera specjalisty ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, firmach z branży energetyki odnawialnej, instytucjach administracji różnych szczebli zajmujących się kształtowaniem i ochroną środowiska.

Znajdziesz również pracę w biurach projektowych, firmach konsultingowych i informatycznych pracujących na potrzeby ochrony środowiska.

 

WKRÓTCE WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW!

Zmiana rozmiaru fontu