OŚ – 2 stopień, specjalność: ESG

KLASYCZNY KIERUNEK W NOWEJ ODSŁONIE

Na specjalności ESG w Ochronie Środowiska, poprzez zajęcia praktyczne uzyskasz wiedzę techniczną na temat środowiskowych, społecznych i zarządczych aspektów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Stawiamy na wiele zajęć praktycznych – projektowych i laboratoryjnych.

Czego uczymy?

Na trzysemestralnych studiach II stopnia OŚ na specjalności ESG w Ochronie Środowiska nauczysz się, jak wdrażać i nadzorować polityki zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem raportowania niefinansowego w zakresie środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG – Environmental, Social, Governance).

Aby je wdrażać, trzeba znać kontekst – na naszych studiach będziesz zajmował się globalnymi problemami środowiskowymi, w tym przede wszystkim zmianami klimatu, degradacją ekosystemów, wyczerpywaniem zasobów naturalnych i zanieczyszczeniami środowiska.

Poznasz nowoczesne metody i technologie stosowane w ochronie środowiska, zgodne z trendami światowymi w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także technologiczne, społeczno-ekonomiczne oraz prawne uwarunkowania gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrony klimatu. Nauczysz się posługiwać nowoczesnymi metodami i narzędziami niezbędnymi do zarządzania zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwie.

Co po studiach?

Czeka na Ciebie kariera specjalisty zajmującego się wdrażaniem i nadzorowaniem polityki zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie, a także doradztwem i audytem z zakresu raportowania niefinansowego ESG.

Możesz także zostać specjalistą ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, instytucjach administracji różnych szczebli zajmujących się kształtowaniem i ochroną środowiska, a także w biurach projektowych, firmach konsultingowych.

Rekrutacja rozpoczyna się 1 sierpnia 2024 roku. 

 

WKRÓTCE WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW!

Zmiana rozmiaru fontu