OŚ II – możliwości zatrudnienia

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Ochrona Środowiska może znaleźć zatrudnienie w:

  • działach ochrony środowiska przedsiębiorstw przemysłowych branży energetycznej, paliwowej, wydobywczej, chemicznej;
  • przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za eksploatację obiektów gospodarki komunalnej;
  • instytutach badawczych;
  • instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska (Inspekcja Ochrony Środowiska, ministerstwa, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, urzędy miast i gmin, starostwa);
  • biurach projektowych i firmach konsultingowych, a także w firmach informatycznych pracujących na potrzeby ochrony środowiska.
Zmiana rozmiaru fontu