OŚ – możliwości zatrudnienia

Perspektywy zawodowe absolwenta kierunku Ochrona Środowiska:

  • służby ochrony środowiska zakładów przemysłowych (krajowych i międzynarodowych);
  • administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, gospodarowania odpadami;
  • instytucje związane z kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska;
  • przedsiębiorstwa zajmujące się remediacją oraz rekultywacją obszarów zdegradowanych;
  • biura projektowe specjalizujące się w projektach certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego;
  • firmy konsultingowe specjalizujące się w przeglądach (audytach) ekologicznych i ocenach oddziaływania na środowisko.
Zmiana rozmiaru fontu