Ostatnie dni rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Biogospodarka w Inżynierii Środowiska

To ostatnie dni rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Biogospodarka w Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej!
👉 Biogospodarka w Inżynierii Środowiska to studia, które odpowiadają na jedne z najbardziej palących problemów współczesnego świata: katastrofę klimatyczną, zależność od paliw kopalnych czy marnowanie surowców.
👉 Podejmowane na nich zagadnienia związane są ze: zrównoważonym gospodarowaniem zasobami biomasy, bioenergetyką, a także wytwarzaniem produktów z surowców odnawialnych, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy).
👉 Absolwenci są dostosowani do rynku pracy, dzięki rozwiązaniom opracowanym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Program studiów obejmuje innowacyjne formy kształcenia, rozwijające kreatywność, umiejętności pracy w zespole oraz podnoszące świadomość związaną z odpowiedzialnością społeczną.
Zapraszamy absolwentów kierunków: Biogospodarka, Biotechnologia, Inżynieria Ekologiczna, Ochrona Środowiska, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Technologia Chemiczna, Inżynieria Środowiska i pokrewnych!
1. tura rejestracji trwa od 10 stycznia do 3 lutego 2023 r.❗ Wszystkie ważne informacje i linki znajdują się tutaj:
➡️ Rejestracja na studia przez stronę: https://www.zapisy.pw.edu.pl
Zmiana rozmiaru fontu