Otwarcie Biblioteki WIBHIŚ

Prosimy o zapoznanie się z nowymi, epidemicznymi zasadami korzystania z Biblioteki, zgodnie z obowiązującymi nas aktami prawnymi, wytycznymi oraz zaleceniami.

Zmiana rozmiaru fontu