Otwarte wykłady Dr inż. Joachima Behrendta

Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
zaprasza na cykl wykładów

 

dr inż. Joachima Behrendta

Technische Universität Hamburg

Reaktory z utwierdzoną biomasą. Kinetyka błony biologicznej

Odzysk produktów użytecznych z osadów ściekowych

Miejsce wykładów

Gmach Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Warszawa, ul. Nowowiejska 20

 

Harmonogram wykładów

Reaktory z utwierdzoną biomasą. Kinetyka błony biologicznej

24 maja 2022 (wtorek) 14.15-18.00, sala 313

 

Odzysk produktów użytecznych z osadów ściekowych

25 maja 2022 (środa) 12.15-16.00, sala 629

 

Wszystkie wykłady będą prowadzone w języku angielskim.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni pok. 412, tel. 22-234-7885; adam.muszynski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, prof. uczelni pok. 801, tel. 22-234-5943; agnieszka.tabernacka@pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu