Patronat Wydziału nad klasą mat-fiz LO im. Batalionu “Zośka”

15 kwietnia 2024 roku, na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inzynierii Środowiska, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy patronackiej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej nad klasą matematyczno–fizyczną LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka”. Na dokumencie, podpisy złożyli: Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW, oraz Pani Dyrektor Liceum, Katarzyna Zajączkowska. 

Tym samym, Szkoła przyjęła patronat Wydziału i zobowiązała się do współdziałania z Wydziałem jako partnerem działań edukacyjnych, mających na celu współdziałanie na rzecz edukacji związanej z inżynierią i ochroną środowiska oraz podnoszenie efektów kształcenia w tym zakresie.

Zgodnie z zapisami Umowy, 

Wydział zobowiązuje się do:

 1. wspierania Szkoły w zakresie organizowania zajęć popularyzujących naukę tj. prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych skierowanych do uczniów i uczennic,
 2. współpracy z nauczycielami Szkoły w tym udzielanie konsultacji i pomoc w doborze treści programowych zajęć;
 3. zapraszania uczniów i uczennic do udziału w pracach wydziałowych kół naukowych;
 4. udostępniania Szkole materiałów dydaktycznych;
 5. współorganizowana spotkań informacyjnych o kierunkach realizowanych przez Wydział na terenie Szkoły z udziałem samorządu studentów;
 6. rekrutacji i zachęcania uczniów do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Wydział;

Szkoła zobowiązuje się do:

 1. prezentowania oferty dydaktycznej Wydziału,
 2. współpracy z Wydziałem w zakresie realizacji projektów edukacyjnych proponowanych przez Wydział,
 3. zachęcania uczniów i uczennic do udziału w pracach wydziałowych kół naukowych,
 4. współorganizowana spotkań informacyjnych o kierunkach realizowanych przez Wydział na terenie Szkoły z udziałem samorządu studentów
 5. zachęcania uczniów do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Wydział;

Obydwie strony zaś zobowiązują się do:

 1. udostępniania swoich sal i pracowni do wspólnie organizowanych działań,
 2. do zamieszczania informacji o współpracy na swoich nośnikach informacyjnych i wzajemnej promocji.

Dziękujemy za zaufanie!

 

Zmiana rozmiaru fontu