Perspektywy zawodowe po kierunku IŚ:

– przedsiębiorstwa budowlane, wykonawcze, projektowe, eksploatacyjne związane z budownictwem, gospodarką komunalną, ochroną środowiska;
– firmy handlowe i consultingowe;
– jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i ochroną środowiska.

Zmiana rozmiaru fontu