Perspektywy zawodowe po OŚ:

> firmy konsultingowe wykonujące przeglądy (audyty) ekologiczne i oceny oddziaływania na środowisko;

> służby ochrony środowiska zakładów przemysłowych (krajowych i międzynarodowych);

> administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, gospodarowania odpadami;

> instytucje związane z kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska;

> przedsiębiorstwa zajmujące się remediacją oraz rekultywacją obszarów zdegradowanych;

> biura projektowe specjalizujące się w projektach certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego.

Zmiana rozmiaru fontu