Fundusze Europejskie: Podkowa Leśna = Human Smart Town

Konsorcjum: Miasto Podkowa Leśna – Lider, Politechnika Warszawska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska), Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, Fundacja Rozmawiamy, Stowarzyszenie Podkowa bez Smogu.

Kierownik projektu: Marcin Bzdyra – przedstawiciel Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Kierownik zadania realizowanego na Wydziale IBHIŚ: dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (konkurs: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”).

Lata realizacji: 2019 – 2021.

Całkowita wartość projektu: 1 325 856 PLN, w tym dofinasowanie: 1 132 800 PLN (budżet PW 377 500 PLN).

Główne cele projektu to zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wsparcie władz lokalnych w proekologicznym procesie zarządzania miastem, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością powietrza.

W ramach projektu prowadzone są prace nad inteligentnym systemem monitoringu jakości powietrza, platformą do gromadzenia i obróbki danych pomiarowych, monitoringiem wizyjnym przepompowni ścieków oraz wdrażaniem unikatowego rozwiązania zdalnego podlewania ogrodów w okresach niedoborów wody (rozwiązanie pilotażowe wdrażane w wybranych gospodarstwach domowych, wyrażających chęć testowania takiego rozwiązania). Jednocześnie działania inwestycyjne są bardzo mocno uzupełniane poprzez działania edukacyjne we wszystkich grupach wiekowych.

Na Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska będą realizowane 4 z 9 merytorycznych zadań projektu:

Zad.1. Szczegółowa inwentaryzacja źródeł emisji.

Zad.2. Opracowanie lub adaptacja istniejącego systemu do analizy wyników pomiarów wraz z mapą interaktywną.

Zad.4. Opracowanie aplikacji wizualizacji telemetrii danych dotyczących zużycia wody.

Zad.5. Opracowanie strategii Smart City dla Miasta Podkowa Leśna wraz z przeprowadzeniem procesu konsultacji strategii z mieszkańcami Miasta.

Zmiana rozmiaru fontu