Porozumienie o współpracy na rzecz popularyzacji zagadnień ochrony i kształtowania środowiska z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

W dniu 8 marca 2022 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz popularyzacji zagadnień ochrony i kształtowania środowiska, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie odpowiedzialnych postaw względem walorów przyrodniczych Wydziału Instalacji Budowanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska i Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Obecni byli

Ze strony Wydziału IBHiIŚ:

Dziekan – dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni,
dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni,
Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski

Ze strony GDOŚ:

Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – Agnieszka Chilmon,
Rzecznik Prasowy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – Piotr Otrębski

 

Fot. Bartosz Stelmach

Zmiana rozmiaru fontu