Podstawy ekonomiki gospodarki wodnej

Autor: M. Wąsowicz

Skrypt przeznaczony jest dla studentów tych kierunków studiów, których programy zawierają nową dyscyplinę naukową – ekonomikę ochrony środowiska. Książka przedstawia niezbędny zakres wiedzy ekologicznej i ekonomicznej, pozwalającej zrozumieć procesy przemian w gospodarowaniu zasobami wodnymi w warunkach gospodarki rynkowej.

Strona publikacji w Oficynie Wydawniczej

Zmiana rozmiaru fontu