Podstawy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym

Autor: M. Markiewicz

Podręcznik zawiera wszechstronne ujęcie problematyki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Przedstawia w nim rys historyczny od pionierskich badań, po najnowsze osiągnięcia w tej szybko rozwijającej się dziedzinie. Na podstawie bogatych źródeł literaturowych zaprezentowano najbardziej zaawansowane metody parametryzacji procesów przemian chemicznych zanieczyszczeń, ich suchego i mokrego usuwania z atmosfery oraz wzajemnego oddziaływania zanieczyszczeń gazowych i aerozoli atmosferycznych.
 
Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów Wydziałów Inżynierii Środowiska, specjalizujących się w metrologii i ochronie atmosfery. Poszczególne jego rozdziały są także niezwykle użyteczne dla chemików, matematyków, fizyków atmosfery, jak również specjalistów innych dyscyplin naukowych zaangażowanych w działanie na rzecz ochrony powietrza atmosferycznego.

Strona publikacji w Oficynie Wydawniczej

Zmiana rozmiaru fontu