Podstawy zarządzania projektami (Projektor Kariery)

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza na e-szkolenie “Podstawy zarządzania projektami”.

Informacje organizacyjne:

DATA: 27 października 2021 (środa), w godz. 15:00-18:30

Wydarzenie realizowane online.

Dzień przed wydarzeniem zapisane osoby otrzymają mailowo instrukcję dołączenia do spotkania online.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na potrzeby ew. kontroli projektu prowadzący e-szkolenie wykona tzw. print screen obecności uczestników.

Dla kogo: WYŁĄCZNIE studenci PW zapisani / chcący się zapisać do Projektora Kariery (sprawdź link) czyli studenci 4-ech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

W PROGRAMIE:

 1. Czym jest projekt ( a czym nie jest). Cechy charakterystyczne.
  – Złoty trójkąt zarządzania projektem
 2. Cykl życia projektu/Fazy projektu w podejściu tradycyjnym. Podstawowe aktywności menadżera projektu i dokumenty niezbędne w każdej z nich:
 • Faza inicjacji (Karta definicji wymagań, Business case, Specyfikacja wymagań, ustalenie celów SMART, siatka wpływów, WBS, zgrubne estymacje kosztów)
 • Faza planowania (Harmonogram i ścieżka krytyczna, planowanie zasobów i RACI, Risk log)
 • Faza wykonawcza i monitorowanie postępów ( prezentacja Kick-off, checklisty, raporty)
 • Faza zamknięcia (Rozliczenie projektu, Lessons learnt)
 1. Narzędzia IT do zarządzania projektem tradycyjnym i zwinnym (m.in. MS Project,Planview, Trello, Jira, Excel).
  – Dodatkowe narzędzia ułatwiające współpracę online (np. Teams, Asana)

 

Szkolenie poprowadzi Beata Budek-Janek, MBA, PMP – Absolwentka Szkoły Głownej Handlowej oraz MBA (SGH i UQAM Montreal, Canada). 20 lat doświadczenia biznesowego w znanych międzynarodowych korporacjach (m.in. P&G, PPG, Thomson), w tym 10 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami oraz projektami.
Certyfikowany menadżer projektów (PMP od 2012) oraz Trener (od 2013) z kilkuset godzinami szkoleń w zakresie Zarządzania Projektem oraz „miękkich” aspektów zarządzania (m.in. dla PW filia w Płocku, Volvo we Wrocławiu, PPG, STOCK SPIRITS GROUP i innych). W wolnych chwilach wciąż uczy się języków obcych, podróżuje i tańczy tango.

 

Dla kogo: WYŁĄCZNIE studenci PW zapisani / chcący się zapisać do Projektora Kariery (sprawdź link) czyli studenci 4-ech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Rejestracja na wydarzenie możliwa po zalogowaniu do platformy kariery Career Center. 

UWAGA! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Jeśli ktoś z zapisanych osób musi odwołać swoją obecność – apelujemy o powiadomienie nas lub wypisanie się poprzez Career Center – wypisując się dajemy możliwość zapisu innym osobom.

Zadanie 42 pn. „Rozwój usług Biura Karier PW wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy” realizowane w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Więcej informacji na stronie: www.bk.pw.edu.pl/aktualnosci/podstawy-zarzadzania-projektami-projektor-kariery

Zmiana rozmiaru fontu