Podsumowanie: XIX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, 7-10.09.2021 r.

W dniach 7-10 września 2021 r. w Legnicy odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Technicznej Kontroli Zapór zorganizowana przez Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź SA, Centrum Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej oraz Sekcję Konstrukcji Hydrotechnicznych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Konferencja po raz pierwszy odbyła się w formule hybrydowej. W konferencji wzięło udział 170 osób z 16 krajów, w tym 100 stacjonarnie.

W tym roku z uwagi na obchodzony jubileusz 25 lat działalności Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź SA wydarzenie odbyło się pod nazwą „Bezpieczeństwo Zapór Składowisk Odpadów Mokrych oraz Innych Budowli Hydrotechnicznych”. Specjalna sesja i wycieczka techniczna zostały poświęcone obiektowi hydrotechnicznemu, wyjątkowemu w skali europejskiej, a nawet światowej – Obiektowi Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”.

W czasie konferencji obchodzono również 60 lat technicznej kontroli zapór w Polsce. W specjalnej sesji technicznej został przedstawiony dorobek naukowy Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących IMGW-PIB.

Pozostałe sesje techniczne zostały poświęcone badaniom, eksploatacji i utrzymaniu budowli hydrotechnicznych. Prezentowane referaty dotyczyły zagadnień związanych z gospodarką wodną, naprawą i modernizacją obiektów hydrotechnicznych, nowymi technologiami w budownictwie wodnym, nowoczesnymi technikami pomiarów i monitoringu oraz rozwiązaniami technicznymi projektowanych i budowanych obiektów hydrotechnicznych.

Referaty zgłoszone na Konferencję zostaną opublikowane w czasopismach: Archives of Civil Engineering (numery z 2022 roku), Gospodarka Wodna (numery 9/2021 i 10/2021) , Energetyka Wodna (numer 2/2021) oraz specjalnej monografii wydanej przez IMGW na okoliczność XIX Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej konferencji: tkz.is.pw.edu.pl i udziału w 2023 roku w jubileuszowej XX edycji Konferencji TKZ’2023.

 

Referaty:

Monografia jest możliwa do pobrania bezpłatnie ze strony IMGW.

E-zeszyt Gospodarki Wodnej możliwy jest do nabycia na stronie internetowej czasopisma.

Numer 2/2021 Energetyki Wodnej możliwy jest do nabycia na stronie internetowej czasopisma.

Publikacje w czasopiśmie Archives of Civil Engineering zostaną opublikowane na stronie internetowej czasopisma w ramach wolnego dostępu.

 


Zmiana rozmiaru fontu