Podsumowanie XVI konferencji „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, 2-3 grudnia 2021 r.

W dniach 2-3 grudnia 2021 roku odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce”, której organizatorami byli pracownicy Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW – dr inż. Jerzy Sowa oraz dr inż. Maciej Mijakowski z Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa. Konferencja odbyła się w formie on-line.

Tegoroczna tematyka spotkania zgromadziła grono specjalistów, których prelekcje skupione są wokół wentylacji i klimatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i technik oczyszczania powietrza wewnętrznego w dobie pandemii COVID-19.

Konferencja była transmitowana na żywo na wydziałowym kanale YouTube, zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami:
Dzień I – czwartek, 2 grudnia 2021 r. https://www.youtube.com/watch?v=mdQIiBDtBbQ
Dzień II – piątek, 3 grudnia 2021 r. https://www.youtube.com/watch?v=VGFqPKj9Mgc&t=10407s

 

 

PROGRAM

Dzień I – czwartek, 2 grudnia 2021 r.

9:30 – 10:10  Lidia Morawska
Queensland University of Technology, Faculty of Science, School of Earth & Atmospheric Sciences
Zmiana paradygmatu walki z infekcjami dróg oddechowych w pomieszczeniach

– pytania i dyskusja

10:10 – 10:50  Pawel Grzesiowski

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) ds. walki z COVID-19

Walka z pandemią COVID-19: epidemiologia, zarządzanie ryzykiem, komunikacja społeczna

– pytania i dyskusja

10:50 – 11:30    Joanna Domagała-Kulawik Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, COVID-19 – aspekty kliniczne

– pytania i dyskusja

11:30 – 12:10  Andrzej Różycki
ENGIE SAR Sp. z o.o.
Służby techniczne w budynkach użyteczności publicznej – 1,5 roku doświadczeń walki z COVID-19

– pytania i dyskusja

12:10 – 12:50 Jerzy Sowa

Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska

Modelowanie migracji bardzo drobnych cząstek w budynkach – nowe wyzwania związane z COVID-19
i ekspozycją na PM2.5– pytania i dyskusja

 

 Dzień II – piątek, 3 grudnia 2021 r.

9:30 – 10:10  Paweł Wargocki

International Center for Indoor Environment and Energy, Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark

Co wiemy, a co powinniśmy wiedzieć o wentylacji

– pytania i dyskusja

10:10 – 10:50  Marzenna Dudzińska1,
Amelia Staszowska2
Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska
1.      COST – INDAIRPOLLNET (Indoor Air Pollution Network)

2.      Oczyszczacze powietrza – fakty i mity

– pytania i dyskusja

10:50 – 11:30    Mateusz Kozicki

Instytut Techniki Budowlanej,
Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Identyfikacja uciążliwości zapachowej przy pomocy portu olfaktometrycznego (TD-GC/MS-O) na tle badań przeprowadzanych w Instytucie Techniki Budowlanej

– pytania i dyskusja

11:30 – 12:10  Małgorzata Basińska, Michał Michałkiewicz, Katarzyna Ratajczak

Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Doświadczenia z badań jakości powietrza prowadzonych w placówkach oświatowo-wychowawczych miasta Poznania

– pytania i dyskusja

12:10 – 12:50

 

Dorota Jarosińska
WHO European Centre for Environment and Health,
WHO Regional Office for Europe
Nowe światowe wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza

– pytania i dyskusja

Strona konferencji „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” https://iaq.is.pw.edu.pl/

Zmiana rozmiaru fontu