Pokazy dla uczniów CLIX LO Warszawa-Włochy

W dniu 25 kwietnia 2023 r., odwiedzili nas uczniowie CLIX Liceum Ogólnokształcącego Warszawa-Włochy.

Młodzież miała możliwość doświadczyć akademickich metod nauczania uczestnicząc w następujących spotkaniach:
👉 w godz. 10:00-10:.30 – Poznajcie Politechnikę Warszawską!;
👉 w godz. 10:30-10:40 – Słowem wstępu … od dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. uczelni, Dziekana WIBHiIŚ PW;
👉 w godz. 10:0-11:05 – Wykład „Podstawy teledetekcji”;
👉 w godz. 11:05-11:30 – Wykład „Podstawy GOZ w inżynierii środowiska”;
👉 w godz. 11:35-12:00 – Wykład „Fakty i mity o wodzie”;
👉 w godz. 12:00-13:15 – Laboratoria badawcze (w podziale na pięć grup, każda grupa idzie do trzech z pięciu laboratoriów):
✔️ Gleboznawstwo;
✔️ Podstawy geologii i geotechniki;
✔️ Mikrokosmos oczyszczalni ścieków;
✔️ Mechanika płynów;
✔️ Odorymetria.

Brak alternatywnego opisu tekstowego dla tego zdjęcia

Na załączonej fotografii widzimy zajęcia laboratoryjne z mechaniki płynów, które odbyły się pod czujnym, merytorycznym okiem dr hab. inż Apoloniusza Kodury, prof. uczelni, Kierownika Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, gdzie Studenci Koła Naukowego Wodociągów i Kanalizacji Politechniki Warszawskiej przedstawili w praktyce zagadnienia związane z pracą pomp i ich układami, parciem hydrodynamicznym, wypływem płynu przez otwory, a także zjawiskami z zakresu mechaniki płynów występujących przy progu piętrzącym.

Droga Młodzieży dziękujemy za Waszą wizytę i ciekawość. Serdecznie zapraszamy na studia w Politechnika Warszawska.
Czekamy na Was! 😁

Źródło:
Profil LinedIn WIBHiIŚ

Zmiana rozmiaru fontu