Polskie i zagraniczne czasopisma prenumerowane

1. Archives of Environmental Protection(PAN-WDN)  sygn. P.757 pokaż

2. Armatura i Rurociągi sygn. P.837 pokaż

3. Aura (SIGMA-NOT) sygn. P.705 pokaż

4. Biotechnologia (PAN-WDN) sygn. P.808 pokaż

5. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju(PAN-WDN) sygn. P.498

6. Chemik sygn. P.464 pokaż

7. Chłodnictwo (SIGMA-NOT) sygn. P.382 pokaż

8. Chłodnictwo i Klimatyzacja  sygn. P.821 pokaż

9. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (SIGMA-NOT) sygn. P.614 pokaż

10. Człowiek i Środowisko (IGPIM) sygn. P.777 pokaż

11. Czysta Energia (ABRYS) sygn. P.864 pokaż

12. Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej pokaż

13. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pokaż

14. Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Gł.Inspektora Ochrony Środowiska pokaż

15. Dziennik Ustaw RP sygn. P.604 pokaż

16. Ecohydrology and Hydrobiology (PAN-WDN) sygn. P.838

17. Ecological Chemistry and Engineering „A”  sygn. P.810 pokaż

18. Ecological Chemistry and Engineering „S” sygn. P.810 pokaż

19. Energia i Budynek sygn. P.859 pokaż

20. Forum Eksploatatora (Seidel-Przywecki)  sygn. P.861 pokaż

21. Gaz, Woda i Technika Sanitarna (SIGMA-NOT) sygn. P.39 pokaż

22. Gazeta Wyborcza pokaż

23. Gospodarka Wodna (SIGMA-NOT)  sygn. P.51 pokaż

24. Instal  sygn. P.803 pokaż

25. Inżynieria i Aparatura Chemiczna sygn. P.761 pokaż

26. Inżynieria i Budownictwo  sygn. P.61 pokaż

27. Inżynieria i Ochrona Środowiska sygn. P.839 pokaż

28. Journal of Ecology and Health sygn. P.823 pokaż

29. Magazyn Instalatora sygn. P.851 pokaż

30. Materiały Budowlane (SIGMA-NOT) sygn. P.857 pokaż

31. Mazowsze Studia Regionalne sygn. P.862 pokaż

32. Monitor Polski sygn. P.847 pokaż

33. Murator  sygn. P.815 pokaż

34. Nature Conservation (Ochrona Przyrody) (PAN-WDN) sygn. P.534 pokaż

35. Newsweek Polska pokaż

36. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne  sygn. P.856 pokaż

37. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów sygn. P.500 pokaż

38. Ochrona Przeciwpożarowa sygn. P.858 pokaż

39. Ochrona Przed Korozją (SIGMA-NOT)  sygn. P.277 pokaż

40. Ochrona Środowiska  sygn. P.840 pokaż

41. Ochrona Środowiska sygn. P.835 pokaż

42. Ochrona Środowiska  sygn. P.869 pokaż

43. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych  sygn. P.813 pokaż

44. PC World sygn. P.807 pokaż

45. Polish Journal of Ecology (Ekologia polska)(PAN-WDN) sygn. P.29 pokaż

46. Polish Journal of Environmental Studies sygn. P.842 pokaż

47. Polska Energetyka Słoneczna sygn. P.849 pokaż

48. Polski Instalator sygn. P.804 pokaż

49. Pompy i Pompownie sygn. P.852 pokaż

50. Prace Naukowe PW Inżynieria Środowiska  sygn. P.797 pokaż

51. Przegląd Geofizyczny sygn. P.139 pokaż

52. Przegląd Komunalny(ABRYS) sygn . P.841 pokaż

53. Przegląd Naukowy sygn. P.854 pokaż

54. Przemysł Chemiczny (SIGMA-NOT) sygn. P.144 pokaż

55. Recykling (ABRYS)  sygn. P.866 pokaż

56. Rynek Instalacyjny  sygn. P.832 pokaż

57. Rzeczpospolita pokaż

58. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (PAN-WDN) sygn. P.488

59. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna  sygn. P.814 pokaż

60. Technika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia sygn. P.850 pokaż

61. Technologia Wody : … (Seidel-Przywecki) sygn.P.863 pokaż

62. Wiadomości Ekologiczne (PAN-WDN)  sygn. P.29a pokaż

63. Wiadomości Meteorologii, Hydrologii, Gospodarki Wodnej  sygn. P.420 pokaż

64. Wodociągi-Kanalizacja (ABRYS)  sygn. P.865 pokaż

ZAGRANICZNE CZASOPISMA PRENUMEROWANE

1. Advances in Water Resources – wersja elektroniczna od roku 2004 r. (m) sygn. P.756  pokaż

2. Antonie Van Leeuwenhoek – wersja elektroniczna od 2003 r. kwartalnik sygn. P.42 pokaż

3. Applied and Environmental Microbiology P dwutygodnik  sygn. P.128 pokaż

4. Aqualine Abstracts – wersja elektroniczna od 2006 r. dwumiesięcznik sygn. P.791 pokaż

5. Biocycle – wersja elektroniczna od 2013 r. (m) sygn. P.391 pokaż

6. Biodegradation – wersja elektroniczna od 2003 r. dwumiesięcznik sygn. P.802 pokaż

7. Biotechnology and Bioengineering -wersja elektroniczna od 2007 w bazach Wiley’a dwutygodnik sygn. P.316 pokaż

8. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology – wersja elektroniczna od 2004 r. sygn. P.743 pokaż

9. Environmental Toxicology – wersja elektroniczna od 2007 w bazach Wiley’ a dwumiesięcznik sygn. P.833 pokaż

10. Environmental Toxicology and Chemistry – wersja elektroniczna od 2007 w bazach Wiley’a miesięcznik sygn. P.853 pokaż

11. Fundamental and Applied Limnology (stary tyt. Archiv für Hydrobiologie) P (m) sygn. P.260 pokaż

12. Gefahrstoffe Reinhaltung der Luf P (m) sygn. P.57 pokaż

13. HLH – Heizung, Lüftung, Klima, Haustechnik  P (m) sygn. P.812 pokaż

14. (The) International Journal on Hydropower and Dams  P dwumiesięcznik sygn. P.868 pokaż

15. Journal of Applied Microbiology – wersja elektroniczna od 2010 r. dwumiesięcznik sygn. P.159 pokaż

16. Journal of Hydroinformatics P (k) sygn. P.834 pokaż

17. Journal of the American Water Works Association – wersja elektroniczna od 2013 r. (m) sygn. P.109 pokaż

18. Letters in Applied Microbiology -wersja elektroniczna od 2010 r. dwumiesięcznik sygn. P.159a pokaż

19. MMBR Microbiology and Molecular Biology Reviews P (k) sygn.P.118 pokaż

20. Müll und Abfall P (m) sygn. P.726 pokaż

21. Pollution Atmospherique – wersja elektroniczna od 2013 r. (k) sygn. P.651 pokaż

22. Risk Analysis – wersja elektroniczna od 2004 r. sygn. P.801 pokaż

23. SBZ – Sanitär Heizungs und Klimatechnik D (ostatni rocznik 2009) sygn. P.825 pokaż

24. The Science of the Total Environment – wersja elektroniczna od 2004 r. sygn. P.780 pokaż

25. TGA – Fachplaner  D (ostatni rocznik 2009) sygn. P.848 pokaż

26. Umwelt Magazin P (m) sygn. P.710 pokaż

27. Water Environment Research P (m) sygn. P.127 pokaż

28. WLB-Wasser, Luft und Boden P (m) sygn. P.266 pokaż

29. Wasser und Abfall P (m) sygn. P.581 pokaż

30. Wasserwirtschaft P (m) sygn. P.579 pokaż

31. Waste Management – wersja elektroniczna od 2004 r. sygn. P.805 pokaż

32. Water Research – wersja elektroniczna od 2004 r. sygn. P.619 pokaż

33. Water Science and Technology – wersja elektroniczna od 2005  r. sygn. P.836 pokaż

34. Water Supply. Water Science and Technology – wersja elektroniczna od 2005 r. sygn. P.846 pokaż

35. Lärmbekämpfung : Zeitschrift für Akustik, Schallschutz und Schwingungstechnik sygn. P.824
(stary tyt.Zeitschrift für Lärmbekämpfung) P dwumiesięcznik pokaż

Zmiana rozmiaru fontu