Porozumienie o współpracy dydaktyczno – inżynierskiej z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska

Porozumienie obejmuje współpracę w zakresie:

  • organizacji praktyk i studenckich staży zawodowych,
  • współpraca w zakresie prezentowania studentom praktycznych aspektów środowiskowych,
  • formułowanie problematyki prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich,
  • organizacja konferencji i seminariów,
  • organizacja wspólnych wystaw,
  • współpraca w zakresie szkoleń,
  • wymiana informacji,
  • pomoc merytoryczna w obszarze działalności RDOŚ,
  • informowanie o najnowszych publikacjach pracowników PW i ich przekazywanie pracownikom RDOŚ.

Pełna treść porozumienia.

Dodatkowych informacji ze strony PW udziela: dr hab. inż. Andrzej KULIG profesor uczelni

 

Zmiana rozmiaru fontu