Porozumienie PW z L.N. Gumilyov Eurasian National University (Kazachstan)

W dniu 23 listopada 2021 roku delegacja PW wzięła udział w spotkaniu w L.N. Gumilyov ENU (Fot. 1). ENU był reprezentowany przez Prorektora ds. Studenckich, Yerkin Ongarbayev, Prorektora ds. Nauki, Komercjalizacji i Współpracy z Zagranicą, Gulnara Merzadinova, Dziekana Wydziału Architektury i Budownictwa, Temirkhan Tolkynbaev, prof. Askar Zhussupbekov i Kierownika Katedry Projektowania Budynków i Budowli, Zhanbolat Shakhmov oraz innych przedstawicieli Wydziału Architektury i Budownictwa ENU.

Fot. 1. Uczestnicy spotkania w ENU

Podczas spotkania odbyła się uroczystość podpisania Memorandum o współpracy pomiędzy PW a ENU (Fot. 2). Przedstawiciele uczelni uzgodnili dalszą współpracę w zakresie projektów badawczych i dydaktycznych, wymiany studentów i kadry oraz wspólnych publikacji i organizacji wydarzeń naukowych. Rangę podpisania memorandum podkreślała obecność Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Kazachstanu, Selima Chazbijewicza (Fot. 3). Monografie 100-lecia Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW zostały wręczone władzom ENU oraz Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu RP w Republice Kazachstanu.

Fot. 2. Uroczystość podpisania Memorandum o współpracy między PW i ENU: Prorektor ds. Studenckich, Yerkin Ongarbayev (z lewej) i Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, Paweł Popielski (z prawej)
Fot. 3. Uroczystość podpisania Memorandum o współpracy między PW i ENU: Selim Chazbijewicz, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Kazachstanu

Po uroczystości podpisania Memorandum o współpracy, odbyło się Kazachsko-Polskie Seminarium Geotechniczne TC 305 (ISSMGE) „Infrastruktura geotechniczna wielkich miast i nowych stolic”, zorganizowane przez Kazachski Komitet Geotechniki, Wydział Architektury i Budownictwa oraz Instytut Geotechniki ENU. Prof. Paweł Popielski przedstawił temat: „Ocena i projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych i głębokich posadowień w oparciu o badania interdyscyplinarne i symulacje numeryczne”. Dr inż. Agnieszka Dąbska przedstawiła pracę dotyczącą filtracyjnej odporności piasków. Mgr inż. Bartosz Bednarz przedstawił problem „Monitorowanie konstrukcji kolektorów kanalizacyjnych o dużej średnicy za pomocą rozproszonych czujników światłowodowych (DFOS)”. Delegaci zwiedzili także Muzeum-gabinet L.N. Gumileva, Muzeum Piśmiennictwa Języków Tureckich oraz laboratoria Katedry Projektowania Budynków i Budowli Wydziału Architektury i Budownictwa ENU.

 

Zmiana rozmiaru fontu