Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Nowa Rada Konsultacyjna Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW została utworzona Zarządzeniem JM Rektora Politechniki Warszawskiej nr 29/2022 w dniu 21 kwietnia 2022 roku.

od lewej: dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz, Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych, dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. uczelni, Prodziekan ds. Studenckich, dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni, Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki, dr hab. inż. Agnieszka Machowska, Prodziekan ds. Studiów, Łukasz Rakowski, Arup Ove Arup & Partners Poland sp. z o.o., prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, Instytut Geofizyki PAN, Dariusz Kolasa, Strabag Polska, Piotr Dałek, KAN SYSTEM KAN-therm, Marek Ryszka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Jerzy Mamica, STULZ Polska sp. z o.o., dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni, Dziekan WIBHiIŚ PW, Profesor Marek Gromiec, Marcin Kłosiński, Energoprojekt-Warszawa SA, Rafał Bonter, Xylem Water Solutions Polska, Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. instytutu, Centrum Badań Kosmicznych PAN / Space Research Centre PAS, Renata Tomusiak, MPWiK Warszawa, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Artur Popko, Budimex SA oraz Marcin Podgórski Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego W Warszawie

Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska ponownie został wybrany Profesor Marek Gromiec, absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PW (1967), wybitny specjalista w dziedzinie inżynierii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód przed zanieczyszczeniem, ekspert ONZ, Doradca Komisji Środowiska Senatu RP, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Z inicjatywy Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska – dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. uczelni oraz całego Grona Dziekańskiego w dniu 10 stycznia 2023 r., odbyło się z drugie posiedzenie nowej Rady Konsultacyjnej. Podczas drugiego posiedzenia zostały wręczone powołania nowym członkom Rady Konsultacyjnej oraz przedstawiono założenia “Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do 2030 r.” W inicjatywie uczestniczyli przedstawiciele organów władzy państwowej, przedstawiciele organów samorządu terytorialnego, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych i zawodowych oraz przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji gospodarczych współpracujących z naszym Wydziałem:

Rafał Bonter, Xylem Water Solutions Polska
Piotr Dałek, KAN SYSTEM KAN-therm
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Marcin Kłosiński, Energoprojekt-Warszawa SA
Dariusz Kolasa, Strabag Polska
Grzegorz Kotte, ENEA Wytwarzanie
dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. instytutu, Centrum Badań Kosmicznych PAN / Space Research Centre PAS
Jerzy Mamica, STULZ Polska sp. z o.o.
prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, Instytut Geofizyki PAN
Marcin Podgórski, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego W Warszawie
Artur Popko, Budimex SA
Łukasz Rakowski, Arup Ove Arup & Partners Poland sp. z o.o.
Marek Ryszka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
dr inż. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
Renata Tomusiak, MPWiK Warszawa

Rada Konsultacyjna jest organem doradczym i wspierającym działania Wydziału. Do kompetencji Rady należy m.in. wyrażanie opinii o kierunkach działania Wydziału, wyrażanie opinii na temat oczekiwań pracodawców wobec absolwentów oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących współpracy naszej jednostki z gospodarką.

Fot. Bartosz Stelmach (Dziekanat WIBHiIŚ PW)

Zmiana rozmiaru fontu