Program POSTDOC PW

Celem programu POSTDOC PW jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych.

Termin składania wniosków w I naborze upływa 7 czerwca 2021 r. Kolejne nabory będą ogłaszane przez kierownika zespołu zarządzającego projektu IDUB w porozumieniu z Radami Naukowymi CB POB (w miarę dostępności środków).

Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

Więcej informacji na stronie: www.badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/POSTDOC-PW

Zmiana rozmiaru fontu