Powołanie Dr hab. inż. Macieja Chaczykowskiego prof. Uczelni na funkcję Dziekana WIBHiIŚ

W imieniu Przewodniczącego Wydziałowego Kolegium Elektorów uprzejmie informujemy, że w dniu 10 maja 2024 r. Jego Magnificencja Rektor PW, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, podjął decyzję o powołaniu – z dniem 1 września 2024 r. – dr hab. inż. Macieja Chaczykowskiego, prof. uczelni, na funkcję kierowniczą Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Gratulujemy i życzymy powodzenia! 

Zmiana rozmiaru fontu