Powołanie Prof. Pawła Popielskiego i Prof. Artura Badydy na Członków Komitetu Monitorującego prace nad Programem ochrony środowiska województwa mazowieckiego do 2030 r.

Informujemy, że Prof. Paweł Popielski oraz Prof. Artur Badyda Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 551/22 z dnia 17 maja 2022 r., zostali powołani do Komitetu Monitorującego prace nad Programem ochrony środowiska województwa mazowieckiego do 2030 r.

Do zadań Komitetu należy analiza celów, założeń i kierunków działań ujętych w projekcie „Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2030 r.oraz bieżące nadzorowanie realizacji prac nad tym programem.

Serdecznie gratulujemy.

 

Zmiana rozmiaru fontu