Pożegnanie doc. dr inż. Jerzego Pruchnickiego

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 3 sierpnia 2021 roku, w wieku 86 lat zmarł doc. dr inż. Jerzy Pruchnicki. Wieloletni pracownik naszego Wydziału, współtworzący w roku 1966 Katedrę Meteorologii, następnie Zakład Meteorologii, bliski współpracownik Profesora Parczewskiego, nauczyciel akademicki pierwszych absolwentów o ukierunkowaniu matematyczno-fizycznym w dziedzinie meteorologii, którzy mogli sprostać zapotrzebowaniu gospodarki narodowej, w tym państwowej służby meteorologiczno-hydrologicznej, w drugiej połowie lat 70-tych kierownik ZM. Od 1977 roku Zastępca Dyrektora Instytutu ds. badań IMGW-PIB oraz pracownik w Regionalnym Centrum ONZ w Bagdadzie – Irak (1979-1980). W latach 1987-1996 pracował w międzyrządowej organizacji The World Meteorological Organization w Genewie, równolegle realizując zadania w IMGW. Członek wielu polskich i zagranicznych organizacji, komitetów, rad naukowych oraz autor licznych publikacji naukowych, szanowany i ceniony w Polsce i na świecie naukowiec. Karierę zawodową zawiesił w 2002 roku. Niezwykły meteorolog, hydrolog i polarnik – w latach 1957-1960 współorganizator wielu polskich wypraw na Spitsbergen.
Najbliższym Pana Doktora wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z całą wydziałową społecznością.
Fotografia z archiwum Profesora Zbigniewa Sorbjana. Zdjęcie wykonane w roku 1975, siedzą (od lewej): J. Pruchnicki, A. Madany, W. Parczewski, E. Strauch, M. Wardak; stoją (od lewej): W. Chmielak, L. Zbroch, Z. Sorbjan, H. Piwkowski, Z. Prządka
Zmiana rozmiaru fontu