Pożegnanie dr inż. Klemensa Wyszkowskiego

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 16 stycznia 2024 roku w wieku 88 lat zmarł Doktor inż. Klemens Wyszkowski – wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Dróg Wodnych i Regulacji Rzek Wydziału Budownictwa Wodnego, później Zakładu Hydrauliki Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, później Wydziału Inżynierii Środowiska. Pan Doktor związany był z Politechniką Warszawską od 1958 roku, przez lata prowadził zajęcia z zakresu hydraulicznych badań terenowych i modelowych. Przez 43 lata pracy w naszej Uczelni dał się poznać jako człowiek niebywale pogodny, o niezwykłym zaangażowaniu i sumienności.
Najbliższym Pana Doktora wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z całą wydziałową społecznością.

Klemens Antoni Tadeusz Wyszkowski (23 XI 1935 – 16 I 2024), Doktor inżynier Politechniki Warszawskiej, hydrotechnik, specjalista z zakresu hydrauliki mechaniki cieczy i gazów. Stopień magistra inżyniera nauk technicznych uzyskał w roku 1959 na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. W latach 1958–1959 asystent naukowo-badawczy w Katedrze Dróg Wodnych i Regulacji Rzek WBW PW. Od 1960 do 2001 roku, najpierw asystent później adiunkt w Zakładzie Hydrauliki Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, od roku 1993 Wydziału Inżynierii Środowiska. W 1966 roku uzyskał pod promotorstwem Profesora Henryka Waldena tytuł doktora nauk technicznych za rozprawę pt. „Badania współczynnika oporów liniowych i wewnętrznej chropowatości przewodów sieci cieplnej”. Współautor wielu wydań: “Zbiór zadań z hydrauliki, mechaniki cieczy i gazów” (1965, 1971), “Zbiór zadań z mechaniki płynów : dla kierunku Inżynierii Środowiska” (1973,1975), “Tablice i wykresy do obliczeń z mechaniki płynów” (1974, 1975, 1976, 1979, 1983, 1988) i 7 patentów i 9 praw ochronnych na wzory użytkowe oraz promotor licznych prac dyplomowych. Doktor Wyszkowski był również rzeczoznawcą MOŚZNiL, SITWM oraz NOT. W latach 1980-1990 był także Prezesem Rady Zakładowej ZNP w Politechnice Warszawskiej. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami JM Rektora PW i nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Wielki miłośnik gór i narciarstwa klasycznego oraz judo.

Zmiana rozmiaru fontu