Pożegnanie dr inż. Mirosława Nizielskiego

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 14 marca 2022 zmarł dr inż. Mirosław Kazimierz Nizielski (ur. 2.04.1942), pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Ciepłownictwa i Gazownictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej w latach 1966-1972. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z roku 1966.
Najbliższym Pana Doktora wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z całą wydziałową społecznością.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 21 marca 2022 roku o godz. 10:30 na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie.

Zmiana rozmiaru fontu