Pożegnanie inż. Stefana Mielnickiego

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci inż. Stefana Mielnickiego w dniu 18 maja 2021 roku, wieloletniego pracownika Katedry oraz Zakładu Ogrzewania i Wietrzenia Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej, później Zakładu Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PW, człowieka niezwykłej rzetelności, specjaliście z dziedziny ciepłownictwa i ogrzewnictwa.
Najbliższym Pana inż. Stefana Mielnickiego wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z całą wydziałową społecznością.
Cześć Jego pamięci!
 
Stefan Mielnicki (16.VII.1925–18.V.2021), inżynier, wykładowca Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Po wybuchu wojny w 1939 roku zaangażował się w działalność konspiracyjną, pseudonim „Mróz”, należał do I Obwodu “Radwan” (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej – 2. Rejon “Litwin” (następnie odcinek “Sarna”) – Korpus Bezpieczeństwa – batalion szturmowy KB “Sokół” – pluton łączności – centrala telefoniczna ul. Żurawia 4, ciężko ranny 8.09.1944 r. Po zakończeniu wojny studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie pozostał na uczelni, jako asystent naukowo-techniczny i wykładowca, związany współpracą z twórcą polskiej szkoły nowoczesnego ogrzewnictwa Profesorem Witoldem Wasilewskim. Autor bądź współautor: „Centralne ogrzewanie : regulacja i eksploatacja” (1974, 1985), „Ogrzewanie i wentylacja” (1978, 1982), oraz tłumacz publikacji z języka niemieckiego m.in. „Ogrzewanie i wentylacja w budownictwie : zasady projektowania urządzeń łącznie z urządzeniami do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, nawilżania, odemglania i klimatyzacji” (1960). Oprócz dydaktyki, wielki entuzjasta historii naszej Uczelni, przez lata z pasją gromadził materiały, dokumenty dotyczące naszej jednostki, między innymi którym powstała publikacja jubileuszowa poświęcona długiej i bogatej historii naszego Wydziału pt. „Od Inżynierii Wodnej przez Technikę Sanitarną do Inżynierii Środowiska: w 100-letniej tradycji Politechniki Warszawskiej”.
 
Spotkanie w Katedrze Ogrzewnictwa i Wentylacji
– od lewej stoją doc. dr Leon Bożko, inż. Stefan Mielnicki, mgr inż. Marian Rubik – lata 60. XX wieku
 
Pracownicy Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji WISiW PW (Wielkanoc 1990):
inż. Stefan Mielnicki, dr inż. Krzysztof Wojdyga, dr inż. Wiktor Hibner
 
 
Uroczystości pogrzebowe inż. Stefana Mielnickiego zostały odprawione w dniu 27 maja br. w kościele pw. św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach, po którym nastąpiło wyprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz miejscowy.
Requiescat in pace [*]
Zmiana rozmiaru fontu