Pożegnanie Jerzego Borowskiego

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 3 listopada 2022 zmarł Jerzy Borowski, wieloletni pracownik naszego Wydziału. Najbliższym Pana Jerzego wyrazy głębokiego współczucia składa Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wraz z całą wydziałową społecznością.

Jerzy Borowski (22 II 1944 – 3 XI 2022) technik, starszy mistrz, zatrudniony w Politechnice Warszawskiej w lutym 1974 roku, w Zakładzie Hydrauliki Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (obecnie Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki). Z racji wysokich kwalifikacji zawodowych w projektowaniu i budowie modeli dydaktycznych i naukowo-badawczych zapewniał profesjonalną obsługę techniczną w czasie prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych. Na przestrzeni przeszło 45 lat pracy dzięki sumienności i wytrwałości Pana Jerzego laboratoria hydrauliczne funkcjonowały bez zarzutu, co przekładało się na niezakłócone prowadzenie zajęć dydaktycznych. Od wielu lat obsługa techniczna, mimo że jednoosobowa, była niezawodna. Dbałość o bogate i różnorodne wyposażenie laboratoriów oraz innowacyjne podejście przy doskonaleniu modeli oraz budowie nowych stanowisk badawczych stanowiły istotny wyróżnik w pracy Pana Jerzego aż do emerytury – do 31 grudnia 2015 roku. W pamięci współpracowników pozostanie człowiek pełen życzliwości do bliźniego, uczynny, sumienny i profesjonalnie realizujący powierzone mu zadania.

 

Zmiana rozmiaru fontu