Pożegnanie Pani Małgorzaty Krawczyk

Małgorzata Krawczyk (22.IV.1952-16.I.2021) – programistka, później specjalista ds. administracyjnych, zatrudniona od 1 listopada 1976 roku w Zakładzie Zastosowań Metod Matematycznych Instytutu Systemów Inżynierii Środowiska WISiW PW, gdzie oprócz sporządzania programów testujących uruchomione procedury i podprogramy w obrębie elektronicznych maszyn cyfrowych odpowiedzialna była za sprawną obsługę procesu dydaktycznego i prac organizacyjnych w obrębie zadań administracyjnych, w tym księgowych w ZZMM. Od października 1996 roku, w wyniku racjonalizacji działań w zakresie procesów finansowych w WIŚ PW, została przeniesiona do nowo utworzonej komórki księgowości wydziałowej, a następnie została skierowana do zadań w obrębie Dziekanatu Studiów Wieczorowych, Zaocznych i Podyplomowych WIŚ PW. Od października 1999 roku przeszła na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW, gdzie przepracowała do emerytury – do 30 września 2013.

W pamięci współpracowników zdyscyplinowana, sumienna i profesjonalnie realizującą powierzone jej zadania. I co znamienne, dziś wspominając między sobą, powtarza się opinia, że niezwykle sympatyczna i miła osoba.

Fot. Archiwum WIBHiIŚ PW. Elektroniczna maszyna cyfrowa ODRA 1204, zakupiona w ELWRO (1970) – przy maszynie cyfrowej pracuje operatorka Małgorzata Krawczyk. Fotografia pochodzi z publikacji rocznicowej pt. “Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska w 100-letniej tradycji Politechniki Warszawskiej = From water engineering, through sanitary technology, to environmental engineering 100 years of Warsaw University of Technology” redakcja naukowa: Andrzej Kulig, Krzysztof Wojdyga; Warszawa : Wydział IBHiIŚ PW : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2016.
Zmiana rozmiaru fontu