Pracownicze Plany Kapitałowe – szczegółowe informacje

Prosimy o zapoznanie się pracowników z informacjami umieszczonymi na stronie Pracownicze Plany Kapitałowe, gdzie został opublikowany również komunikat prof. dr. hab. inż. Mirosława Karpierza, Prorektora ds. Ogólnych.

W zakładce tej zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobu procedowania uczestnictwa w PPK.

Zmiana rozmiaru fontu